De VZW “Uit Respect” is opgericht 23 april 1995

Er waren 2 afgevaardigde-beheerders, 1 penningmeester, 1 secretaris, 1 ondervoorzitter, 1 voorzitter, 9  bestuurders. Alle functies onbezoldigd.

De vereniging stelt tot doel personen te groeperen uit Eeklo en omstreken, die bewust van de ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de wereldsamenleving, uit respect zich persoonlijk en in groep willen inzetten voor een structurele maatschappelijke verbetering van de wereldsamenleving en lid worden van de vzw Oxfam wereldwinkels en haar doelstellingen te onderschrijven en er naar te handelen.

Bijdragen tot verspreiden van informatie, acties stimuleren zelf organiseren helpen coördineren om de plaatselijke bevolking gevoelig te maken voor deze problemen.

  • Op allerlei wijze fondsen verzamelen om deze doelstellingen te helpen verwezenlijken.
  • Zich mogelijks aansluiten bij of samenwerken met andere verenigingen.

De vereniging streeft dit doel na , onafhankelijk van elke politieke partij en van iedere belangengroepering, en ze is niet gebonden aan een bepaalde filosofische of religieuze strekking.